Học wordpress miễn phí

Học wordpress miễn phí

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Để bắt đầu tìm hiểu Học WordPress miễn phí thì việc đầu tiên là bạn phải tìm hiểu cấu trúc của template của theme trong WordPress và làm quen với các hàm sử dụng trong template. Các template trong theme sẽ bao gồm các tập tin quan trọng như header.php, index.php, footer.php, sidebar.php, single.php, functions.php...

Đối tác liên kết

Search

topdanang2

© 2010 - 2024 WebVIP - Công ty thiết kế website Đà Nẵng

Search

icon zalo
messenger facebook

0905 331.609